Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kommunikáljunk még sikeresebben!

12.jpgOrszágos gyerekkönyvtáros konferencia

/Könyvtári Levelező/lap 2006.július/ 2006. május 12-13., Dunaújváros. A szokásos nem szokásos beszámoló

Ez év Pünkösd havában elérkezett az idő, hogy a türelem és pályázás félmilliós rózsáját kezünkben tartván, lábunkat nyakunkba véve, félnapokat utazván, bevettük Dunaújváros városát, ebben is a József Attila Könyvtár várát. A várfoglalás minden ellenállás nélkül megtörtént, a várúrnő, Szécsenfalviné Lukács Mária, és dicső, lelkes serege kedves mosollyal és segítőkész hozzáállással fogadott. Pedig, ahol ennyi nő együtt van és még könyvtárosok is ráadásul! /eltekintek a néhány hímnemű közénk keveredett férfiember külön említésétől/ Nagyon készültünk a találkozásra, mert Dunaújváros egy különleges hely szocreál hangulatával, a nagyszerű Csocsó című filmalkotás képei lebegtek előttünk. Kíváncsiak voltunk az itt működő gyerekbirodalomra is, aminek már régóta hallottuk hírét. A koszt, és a kvartély is nagyon rendben volt, talán csak a jóképű apródok jelenlétét hiányolhattuk. Egyszóval nagy várakozással indultunk az eltöltésre váró két nap eseményei elé, mely várakozások teljességgel beteljesedtek.

Miután a várfoglalók oly szép számmal gyűltek fel, hogy már rég kinőttük a könyvtár falait, /néhol pedig mennyire szeretnénk mozgatható gumifalakat/, így a szomszédságban lakozó Munkásművelődési Központ várura ajánlotta fel impozáns termét a befogadásunkra. Itt már elkezdődött a szakmai munka.

1.Polán Ernőné, Erzsike bemutatta a dunaújvárosi gyerekkönyvtár munkáját, a különböző foglalkozástípusokat, Könyvfaló olvasópályázatuk sikerét. A gyermekirodalom gyöngyszemei közül kiválasztottak, feltártak 100 művet úgy, hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki találhasson érdekes, értékes irodalmat. A műre vonatkozó kérdésekre válaszoltak a gyerekek és még illusztrációt is készíthettek. A jutalmazás se maradt el.

2. Érdi Szabó Márta a Cimbora műsor elindításáról beszélt a TV 1-ben, majd újjáéledéséről a Duna TV-ben. Ez újra lehetőséget teremtett az értékek közvetítésére és elindult egy nagyszerű kezdeményezés a Cimbora hálózat létrehozására, mely közvetlenül "építi" a gyerekek világát, újabb lehetőségeket nyújt a könyvek, az irodalom és a művészetek játékos megszerettetésében. A Duna TV által életrekeltett közösségek folyamatos támogatást élveznek. Kiemelte a Balatonalmádiban és a Dunaújvárosban működő Cimbora klubokat, és kérte a gyermekkönyvtárosok csatlakozását ehhez a hálózathoz.

3.Sarlós Gábor, PR cégvezető saját cége munkájáról beszélt. Az elmúlt 15 évben sok eseti és rendszeres programot, kezdeményezést indított a cégük, melynek a célcsoportjai a gyerekek voltak. Jó ötleteket adott a szponzorok megnyeréséhez, beszélt a rendezvények szervezési feladatairól, a lebonyolításukról, és hogy a rendszeres programokat hogyan lehet sikeresen reklámozni. Előadása végén oda jutott, amit mi is nagyon jól tudunk, hogy az igazán színvonalas, vonzó programokhoz sok pénz kell, és, hogy a lelkesedés sajnos nem elég. A legjobb kezdeményezések is elhalnak pénz nélkül.

4.Teveli Judit, PR cégvezető előadásában a marketing alapvető fogalmaival, könyvtári alkalmazási lehetőségeivel és annak hasznosságával ismertetett meg minket. Rámutatott, hogy mit tehet egy gyerekkönyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése, eladhatósága, illetve minél jobb kapcsolatainak kialakítása érdekében.

 5. Kiss Katalin a FSZEK Központi Könyvtárából érkezett. Előadásában azt emelte ki, hogy az információs társadalom egyik alappillére a könyvtár, mely helyben,
vagy a távoli elérés révén biztosítja használóinak az információkhoz
való hozzáférést. Folyamatos párbeszédet folytat környezetével, mely
befolyásolja az intézmény megítélését a szakmán belül, és kívül is.
Elismertségünk döntően befolyásolhatja mind anyagi, mind erkölcsi
támogatottságunkat. Életszerű és érzékletes példákat hozott a FSZEK Központi Könyvtárának PR munkájából.

6. Törökné Antal Mária, a dunaújvárosi Cimbora klub megalapítója a klub kezdő lépéseiről beszélt, majd a programokról, amit az eltelt három év során valósítottak meg. Nagyon jó a kapcsolatuk a balatonalmádis cimborákkal, közös programokat is szerveznek. Az előadás érdekessége az volt, amikor Marikával együtt letettük a cimborás esküt, ami számunkra, felnőttek számára is igen megszívelendő. Marcsi biztatott új klubok alakítására, és támogatásáról biztosította őket. Örömmel jelentette be, hogy előző héten Nyíregyházán is megalakult a Cimbora klub.

/azóta már számos helyről keresték, határontúli kollegák is, kérték tanácsát új klubok megalakításában/

A gyerekkönyvtáros szíve mindig is a gyerekek felé húz, ez az éltető eleme. Így nagy örömmel mentünk át a Gyerekbirodalomba, maga a helyszín is pezsdítő volt a nagy melegben. Ott vártak már ránk a Cimborás gyerekek és Kálnay Adél József Attila díjas írónő. Nagyon szerethetik a dunaújvárosiak, mert „Titkok egy régi kertben” c.könyve bekerült a Nagy Könyves játék százas listájába. Nagy beleéléssel figyeltük a játékot, melyet Marcsi és Adél vezetett, sajnos mi csak nézők lehettünk. A dramatizált játékban eljutottunk egy sötét kastélyba, ahol a szomorú király lakott. A gyerekek versekkel próbálták felvidítani. Majd együtt megtalálták a szeretet fonalát, a gombolyag mindenkihez eljutott, és a király is felvidult, a kastély kiviláglott.

A tartalmas előadások után a Bartók Táncszínházban vártak minket az „Álom-álom, kitalálom..” című előadással. Palya Bea zenéje, a táncosok virtuóz előadása felejthetetlen emlék marad. Az előadás után pedig a szúnyogok hada várt minket az utcán, nagy örömmel vették a tömeges felhozatalt, és jócskán megkóstolgattak. Igen mulatságos látvány lehetett, ahogy vagy 70 könyvtáros kézzel –lábbal hadakozva vonult végig az utcán.

De eme nüánszot feledtette velünk a főúri lakoma a Kék Szalonban, mely kék színű székei alapján kaphatta nevét. Más kéket nem láttam. Végre beszélgethettünk rég nem látott ismerősökkel /napközben erre kevés esély volt/, új kapcsolatokat építhettünk, és a határontúli könyvtárosokkal is közelebbről megismerkedhettünk. Éjféltájt elvonultunk lakosztályainkba, ki-ki lemosván az út porát, mivel legtöbben már hajnaltájt útnak indultunk. Hogy alvás volt-e, azt már csak a lakótársak tudnák megmondani.

Így másnap üdén, frissen indultunk az új nap eseményei elé. A bőséges früstök, és egyéb frissítő italok után Rohonczi István, dunaújvárosi képzőművész, középiskolai tanár várt minket.

1. Előadása közben az első gondolatunk az volt, hogy miért is nem volt nekünk ilyen jó rajztanárunk annak idején, és, hogy milyen jó lehet a tanítványának lenni. A gyerekeket arra neveli, hogy engedjék szabadon fantáziájukat az alkotás közben, és a kreatív ötleteket támogatja. Semmilyen skatulyarendszert nem állít fel. Természetesen irodalmi alkotásokat is feldolgoznak, és ezt is szintén a nem hagyományos formában. Így még jobban erősödik bennük az olvasmányélmény.

Szívesen kezünkbe vettünk volna egy-egy rajzlapot, hogy csak a magunk kedvére alkossunk.

2.Dr. Striker Sándor, közművelődési szakértő arról beszélt, hogy az angolszász országokban mennyivel gyermekszeretőbb és támogatóbb kormányzás folyik, és mennyivel odafigyelőbbek a gyerekekre. Ez a könyvtárpolitikára is vonatkozik. Nagyszerű honlapokat mutatott, ahol a gyerekek korosztályuknak megfelelő kínálatot és formátumot kapnak, és a könyvtárak arculata is ezt követi. Ellentétbe állította ezt a magyar helyzettel, amire szintén példákat is hozott.

3.Bondor Erika, a MKE Könyvtárostanárok Egyesület elnöke a két szervezet együttműködésében megvalósított közös pályázatokról, programokról beszélt. Természetesen az együttműködés megvalósulhat intézményi szinten is, amikor gyermekkönyvtárak és iskolai könyvtárak „dolgoznak össze” bizonyos célokért egyes területeken belül (egymás szolgáltatásainak közvetítése, egymás rendezvényeinek hirdetése, elektronikus információcsere, honlapok közötti kapcsolatok közvetlen linkekkel, stb.). További együttműködést ajánlott fel, mivel a gyerekek ugyanazok, csak más helyszíneken foglalkozunk velük.

4. Meghívásunkat elfogadta Halász Péter, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Ő egyesületi életük nehézségeiről, a kassai könyvtár lehetőségeiről, programjairól beszélt. Őt követte az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár képviseletében Kecskés Ildikó igazgatóhelyettes, aki képes prezentációval mutatta be könyvtáruk munkáját, programjait, beszélt sikereikről, problémáikról.

Fontosnak tartották ezt a tapasztalatszerzést, és több könyvtárossal felvették a munkakapcsolatot.

5. Magyarországon három Gyerekkönyvtáros Műhely működik, mely összefogja megyéje módszertani munkáját, továbbképzéseket tart, kiadványokat jelentet meg.

- Nagy hagyományokra tekint vissza a Zala Megyei Gyk.Műhely, Oláh Rozália műhelyvezető sok tanácsot, ötletet adott, bemutatta honlapjukat, a folyamatosan megjelenő Tarkaforgó kiadványukat, és Gyermekkönyvtári információ c. szakirodalmi tájékoztatójukat propagálta. Tóth Renáta  Olvasó Lurkó c. gyermekkönyvtári folyóiratukról beszélt, Horváth Anikó pedig a „Mint kincset őrzöm” c. levelezős játék sorozatukra hívta fel a figyelmet.  

- Dr.Bihari Albertné, Jolika a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyk.Műhely vezetője munkájuk bemutatása mellett nagy örömmel beszélt arról, hogy elkészült a nyíregyházi új Megyei Könyvtár. Meghívást kaptunk tőle, hogy a következő konferenciánkat ebben az új környezetben tartsuk meg.

- A legfiatalabb a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Gyk.Műhely. Fodor Judit műhelyvezető lelkes munkájukról, programjaikról számolt be, és azt a nagyszerű ötletet adta, hogy minden műhelyfoglalkozást a megye más és más könyvtárában tartanak meg, így jobban megismerik egymás munkáját.

Itt a konferencián tudtuk meg, hogy nemrég megalakult a Veszprém megyei Gyerekkönyvtáros Műhely is, nagy tapssal köszöntöttük őket.

A sok okos tudnivaló után, mellyel fejünk töltekezett, nekiindultunk felfedező utunkra. Hová vezet egy könyvtáros első útja? természetesen egy könyvtárba. Végre megnézhettük a felnőtt könyvtárat is, és a kérdések nyílzápora vette üldözőbe vendéglátóinkat. A várvavárt városnézésre pedig a délelőtt megismert, és szívünkbe zárt Rohonczi István kísért el. Akinek volt némi kételye is a várossal kapcsolatban, az mindent törölt. István anekdotákat mesélt a város építéséről, történetéről, a műemlékek különlegességeiről, nagy tudása és derűje mindenkit magával ragadott. Utunkat egy Duna parti sétával zártuk, ahol fájó szívvel búcsúztunk egymástól, és már kérdeztük is: mikor találkozunk legközelebb?

De magunkkal hoztuk vendéglátóink gombolyagát, figyelmüket, szeretetüket, gondoskodásukat, melyet már a saját helyünkön tekerhetünk tovább. További jó gombolyítást!

 


 

 

 

 
 

 

Profilkép


KépgalériaStatisztika

Online: 4
Összes: 229120
Hónap: 7422
Nap: 170